Tuyển dụng lao động

Viễn thông Lào Cai thông báo tổ chức tuyển dụng lao động vào làm việc tại Các Trung tâm Viễn thông: Văn Bàn, Bắc Hà - Si Ma Cai, Mường Khương, Bảo Thắng, Sa Pa với các thông tin cụ thể như sau:
Viễn thông Lào Cai thông báo tổ chức tuyển dụng lao động vào làm việc tại Các Trung tâm Viễn thông: Thành phố Lào Cai, Văn Bàn, Bắc Hà - Si Ma Cai, Mường Khương, Bảo Thắng, Sa Pa với các thông tin cụ thể như sau:
VNPT Lào Cai cần tuyển 04 ứng viên cho chức danh Kế toán doanh nghiệp và 01 ứng viên cho chức danh chuyên viên Kinh tế Kế hoặc tại Lào Cai.