Dịch vụ mới

Sổ liên lạc điện tử là hình thức trao đổi thông tin học sinh giữa nhà trường và phụ huynh học sinh thông qua hệ thống mạng giáo dục Việt Nam vnEdu. Nội dung sổ liên lạc điện tử bao gồm thông tin về tính chuyên cần, điểm số, thông báo giữa nhà trường, phụ huynh với 2 hình thức nhắn tin và truy vấn thông tin qua Internet, qua dịch vụ MyTV

Bảng giá cước áp dụng trong năm học 2013-2014:

 

STT

Tên gói cước

Tính năng gói cước

Giá bán cho nhà trường

(đồng/năm học)

Giá bán cho PHHS

(đồng/năm học)

Nội mạng

Ngoại mạng

Nội mạng

Ngoại mạng

1

HS1

·     Gói cước tin nhắn SMS

-   Hàng tuần hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn SMS cho phụ huynh với các nội dung:

ü       Kết quả học tập của học sinh.

ü       Tính chuyên cần của học sinh (vắng học, đi học đầy đủ).

ü       Thông báo các nội dung đột xuất (thông báo đột xuất, kế hoạch thi học sinh giỏi, tình trạng nộp học phí, kế hoạch chào mừng 20/11…)

- Số lượng tin nhắn miễn phí trong gói: tối đa 90 tin nhắn/năm học

-   Được cung cấp miễn phí gói cước HS3

-   Được cung cấp miễn phí gói cước HS4 nếu khách hàng sử dụng MyTV

40.000

70.000

70.000

90.000

2

HS2

·     Gói cước tin nhắn SMS

-   2 tuần/lần hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn SMS cho phụ huynh với các nội dung:

ü       Kết quả học tập của học sinh.

ü       Tính chuyên cần của học sinh (vắng học, đi học đầy đủ).

ü       Thông báo các nội dung đột xuất (thông báo đột xuất, kế hoạch thi học sinh giỏi, tình trạng nộp học phí, kế hoạch chào mừng 20/11…)

- Số lượng tin nhắn miễn phí trong gói: tối đa 54 tin nhắn/năm học

·     Được cung cấp miễn phí gói cước HS3

·     Được cung cấp miễn phí gói cước HS4 nếu khách hàng là thuê bao MyTV

25.000

50.000

50.000

70.000

3

HS3

·     Gói cước truy cập bằng Internet

-   Phụ huynh đăng ký dịch vụ được cấp account/ password truy cập vào trang solienlac.vnedu.vn để xem thông tin học tập và rèn luyện của học sinh một cách đầy đủ nhất.

-   Được lựa chọn Account như ID học sinh (9 chữ số), số điện thoại, email.

-   Thay đổi được password và hỗ trợ cấp lại password qua tin nhắn và email.

-   Truy cập thông tin trên internet qua các thiết bị máy tính.

-   Được cung cấp miễn phí gói cước HS4 nếu khách hàng là thuê bao MyTV

 

 

25.000

 

 

40.000

4

HS4

·     Gói cước truy cập qua MyTV

-   Phụ huynh đăng ký dịch vụ được cấp account/ password truy cập vào Sổ liên lạc trên MyTV để xem thông tin học tập và rèn luyện của học sinh một cách đầy đủ nhất.

-   Được lựa chọn Account như ID học sinh (9 chữ số), số điện thoại, email.

-   Thay đổi được password và hỗ trợ cấp lại password qua tin nhắn và email.

-   Gói cước này chỉ được áp dụng khi khách hàng đồng thời là thuê bao dịch vụ truyền hình MyTV

25.000

40.000

 

Thông tin chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ 800126 hoặc (020)1080

Ngày cập nhật: 18/05/2013 Xem: 587