Do nhu cầu mở rộng thị trường kinh doanh các dịch vụ CNTT trên địa bàn tỉnh Lào Cai, VNPT Lào Cai thông báo tuyển dụng nhiều chức danh IT cho các bộ phận liên quan.