TRẢ LỜI
8:59:45 9/1/2019 | Lồ Dìn Tỷ | 157 đoàn kết. Tổ 5. B9 Bình minh | lodinty@gmail.com
Nhà mình gần 3 tháng nay ko thấy nv đến thu tiền wifi. Nếu cứ cộng dồn thế mình ko thanh toán 1 cục được đâu ạ. Hàng xóm bên cạnh thấy thu bình thường mà ko thấy thu của nhà mình: Đào Trọng Lâm khách hàng
TRẢ LỜI:

 Trân trọng cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ VNPT, với kiến nghị Quý Khách chúng tôi sẽ cho bộ phận thu cước Liên hê trực tiếp. trân trọng

CÁC CÂU HỎI KHÁC