TRẢ LỜI
15:54:42 25/12/2018 | Đào Thị Minh Thủy | Công ty môi trường đô thị | phongtaivu141@gmail.com
Tôi muốn in hóa đơn điện tử tiền cước hàng tháng của số thuê bao di động trả sau số ĐT : 0912927737
TRẢ LỜI:

Lời đầu tiên, VNPT Lào Cai cảm ơn quý khác đã tin tưởng sử dụng dịch vụ VTCNTT của VNPT Lào Cai, đề nghị Quý khách chúng tôi sẽ cử NVKD liên hệ hỗ trợ trực tiếp. TKS 

CÁC CÂU HỎI KHÁC